TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

15. augustil 2012 kogunes Tallinna Toomkooli pere Laagrikeskusesse TALU pidama perepäevaga Toomkooli taasavamise aastapäeva.