TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Huvitegevus

2017/2018 õppeaasta huviringid

INGLISE KEEL(1.-6.klass) on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

FOLKLOOR (1.-2. klass)
on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

PRANTSUSE KEELE HUVIRING
ÕPETAJA: Mari Loit
AEG: teisipäeviti pärast mudilaskoori kell 14.50-15.35
KOHT: Toomkool, Apteegi tn maja, 2P klassiruum
KLASSID: 1.-5. klass
HIND: 20 eurot kuus
ESIMENE TUND on 12. septembril.

Kuna pärastlõunal on lapsed väsinud, õpime uut keelt läbi laulude ja mängude. Tutvume ka prantsuse kultuuri, traditsioonide ja kommetega, aga üritame neid vaadata läbi prantsuse lapse silmade. Iga uus keel avab uue tahu meie kirjust maailmast!

PROGRAMMEERIMISRING 
ÕPETAJA: Lidia Uuselu
AEG: kolmapäeviti kell 14.00-14.45 (I grupp) ja neljapäeviti kell 15:00-15:45 (II grupp)
KOHT: Toomkool, Rüütli tänaval, 6T ruumis
KLASSID:1.-5.klass
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND: 13. ja 14. sept 2017

Programmeerimisringi eesmärk on äratada huvi programmeerimise keele Scratch vastu. Alustades põhikäskudest ja liikudes lihtsamalt edasi keerulisemaks. Algklassidele mõeldud mänguline programmeerimine on jõukohane kõigile. Arendame loovust ja teeme tutvust põneva arvutimaailmaga. Tere tulemast programmeerimisringi!

MATEMAATIKA RING ALGKOOLILE

ÕPETAJA: Lidia Uuselu
AEG: kolmapäev kell 15:00-15:45
KOHT: Toomkool, Apteegi tn maja, 2P klassiruum
KLASSID: 1.-4. klass
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND: 13. september

Matemaatikaringi eesmärk on äratada huvi mõtlemise vastu. Õpime otsima ja avastama. Tutvustame erinevaid matemaatilisi mänge arvutis. Lahendame nuputamisülesandeid paberile. Toetame kooliprogrammis õpitut. Tere tulemast matemaatikaringi!

VENE KEELE HUVIRING
ÕPETAJA: Aljona Suhhomlinova
AEG: teisipäeviti kell 15.00-15.45
KOHT: Toomkool, Apteegi tänaval, 3P ruumis
KLASSID: 1.-5.klass
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND: 13. märts 2017

Vene keele ja kultuuri õpetamine toimub aktiivõppe võtete abil. Õpime peamiselt läbi mängude, laulude ja draamaelementide. Õpilane tegutseb, kogeb ise ja omandab põhisõnavara. Õppe käigus keskendume eelkõige kuulamisele ja rääkimisele. Vene keele õppimine laiendab laste silmaringi ja soodustab vene keele kasutamist algtasemel.


RAHVATANTSURING
ÕPETAJA Marget Kulo
AEG: K ja R kell 14.00 - 14.45
KOHT: Rüütli tänava aulas
KLASSID: 0.-2.klass
ESIMESE TUND: 11. oktoobril
HIND: 30 eur kuus

Rahvatants on suurepärane võimalus kombineerida laste kehalist arengut, koordinatsiooni ja rütmitunnetust eesti rahvamuusika ja -tantsude tundmaõppimisega. Austame lihtsamate tantsudega, kuid mõelda tuleb suurelt ja seepärast seame sihiks pääsu 2019. aasta üldtantsupeole. Eelkõige on tantsimine aga rõõm ja kõige mõnusam on tantsida siis, kui meie rühmas on nii poisse kui ka tüdrukuid ja ja meid on paras hulk, et moodustada avar tantsusõõr.

KANDLERING
ÕPETAJA Riina Lõhmus
AEG: reedel kell 14.00-14.45
KOHT: Apteegi tn maja 1.korruse muusikaklass 
KLASSID: 1.-4. klass
HIND: 20 eurot kuus
ESIMENE TUND: R, 15.septembril

Kandleringis õpime mängima 6-keelset kannelt, laulame-mängime erinevaid rahvalaule -ja mänge. Oodatud on nii uued kui eelmisel aastal ringis osalenud lapsed. 

KUNSTI HUVIRING
ÕPETAJA: Anna-Lisa Vita
AEG: kolmapäeviti kell 15.00-16.30
KOHT: Toomkool, Rüütli tn maja, kunsti- ja käsitööklass
KLASSID: 1.-7. klass
HIND: 20 eurot kuus
ESIMENE TUND on 12. jaanuaril 

VIIULITUNNID SUZUKI MEETODIL
ÕPETAJA Riina Lõhmus
AEG: kokkuleppel õpetajaga
KOHT: Toimub koostöös Kaarli Kooli pillistuudioga, tunnid Toomkoolis või Kaarli Koolis
KLASSID:  Eelkool - 2. klass
HIND: 90 eurot kuus (sisaldab nädalas üht individuaaltundi ja üht grupitundi)

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund (korraga 30 minutit). Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee

TOOMKOOLI KOOR
1.-3. klasside koor laulab teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14-14.45 koos õpetaja Mari Kallinguga. 
4.-6. klasside koor laulab teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-15.45 koos õpetaja Kaja Postiga. 

Lisaks senistele lauljatele on oodatud ka uued huvilised. Huviring on tasuta. 

Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Mari Kalling,  mari.kalling@eelk.ee 
Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Kaja Post,  kaja.post@eelk.ee

Koostöös VHK Muusikakooliga on Tallinna Toomkooli õpilastel võimalus osaleda muusikakooli tundides.
Muusikakooli tunnid on integreeritud tunniplaani sisse.