TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

B-võõrkeele küsitlus Tallinna Toomkooli lapsevanematele

Seoses uue koolitusloa taotlemisega ja põhikooli II kooliastme õppekavade koostamisega, on vaja välja selgitada Tallinna Toomkooli õpilaste B-võõrkeele eelistus. 

Hetkel õpivad kõik lapsed alates 1. klassist ringitunnina inglise keelt. 
A-võõrkeel on  3. klassist alates saksa keel. 
B-võõrkeel lisandub alates 6. klassist.
Kuna uus õppekava koostatakse kuni 6. klassini, tuleb koolil esitada ministeeriumile koolitusloa taotluse juurde juba nüüd B-võõrkeele õppekava. B võõrkeele esmase eelistuse väljselgitamiseks on juhtkonna poolt koostatud vastav küsimustik. 

Palume iga lapse ühel vanemal vastata nimetatud küsimustikule. Iga Tallinna Toomkoolis õppiv laps annab lapsevanemale õiguse vastamiseks. See tähendab, et lapsevanemad, kellel õpib koolis mitu last, saavad valida keele ja vastata ankeedile iga koolis õppiva lapse eest.

Õiglase tulemuse saamiseks, ei ole küsimustik anonüümne. Iga vastaja peab kirjutama ankeeti oma koolis õppiva lapse nime. Oluline on, et saame vastuse iga lapse ühelt vanemalt. Kui sama lapse kohta laekub mitu vastust, läheb arvesse ainult esimesena laekunud vastus.

Kuna B-võõrkeele õpe algab reaalselt alles mitme aasta pärast, ei ole praegune valik lapsevanemale siduv. Hetkel soovib kooli juhtkond välja selgitada kaks enim hääli saavat võõrkeelt, mille kohta koostatakse õppekavad ja esitatakse need koolitusloa taotluse juurde. Hiljem, kui laps asub keelt õppima, saab lapsevanem valida oma lapsele sobivama B-võõrkeele kahe enim hääli saanud keele vahelt. Välistatud ei ole hiljem ka muude keelte õppimise võimalus huviringina.

Küsimuste tekkides, palume võtta ühendust aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee.

Vastuseid ootame esmaspäevaks, 24. märtsiks 2014, hiljemalt kell 12.00. 

Egle Viilma
DirektorKÜSITLUS


Email again:

Märgi klass, kus Sinu laps õpib