TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Suur tänu, Sinu vastus keeleküsitlusele on edukalt edastatud!