TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

TALLINNA TOOMKOOL

Üldtelefon koolimajades648 4881
E-posttallinna.toomkool@eelk.ee
Aadress
1.-4.klasside maja: Apteegi 3, 10146 Tallinn
5.-9.klasside maja: Rüütli 4, 10130 Tallinn

Juhtkond ja tugipersonal 

Egle Viilma, direktor, egle.viilma@eelk.ee
Marget Kulo, algkooli õppealajuhataja, marget.kulo@eelk.ee
Heiki Haljasorg
, põhikooli õppealajuhataja, heiki.haljasorg@eelk.ee
Diana Juul, assistent, tallinna.toomkool@eelk.ee 
Kersti Lett, raamatupidaja, kersti.lett@eelk.ee
Arho Tuhkru, kaplan, arho.tuhkru@eelk.ee 
Jael Puusaag, psühholoog, jael.puusaag@eelk.ee
Jaana Malmberg, sotsiaalpedagoog, jaana.malmberg@eelk.ee
Diana Juul, HEV koordinaator, diana.juul@gmail.com

Merje Schultz ja Marge Merdenson, perenaised

Kolleegium

Arho Tuhkru (esimees), arho.tuhku@eelk.ee
Riivo Sinijärv, koolipidaja esindaja
Joel Siim, koolipidaja esindaja
Egle Viilma, ameti poolest
Heiki Haljasorg, õpetajate esindaja
Ahti Saares, õpetajate esindaja
Veljo Kaptein, lastevanemate esindaja
Birgit Keerd-Leppik, lastevanemate esindaja
Silja Martin, lastevanemate esindaja

Õpetajad

Konsultatsioonide ajad (enne kokkusaamist tuleb registreeruda õpetaja juures)

 • Tiiu Allikmaa, K kell 15.45-16.30 5.T klassis või selle kõrval õpetajate toas; R kell 14.45 5.T klassis või selle kõrval õpetajate toas.
 • Heiki Haljasorg,  R kell 15.00-15.45 Rüütli õppealajuhataja kabinetis
 • Aet Hintsov,  T 14.00-14.45 Apteegi majas
 • Olga Izmailova, K kell 14.00 Rüütli majas keeleõpetajate tuba
 • Tiina Kallas,  T kell 15:00 Rüütli maja /keeleõpetajate tuba
 • Reet Klettenberg,  2. klassile K kell 14.45 Apteegis 2.t klassis; 8. klassile N kell 15-15.30 Apteegis 2.t klassis
 • Marget Kulo,  E kell 15.00 4.t klassis Apteegis
 • Kadri Liimal, E kell 15.00-15.30 Apteegi koolimajas ja K kell 15.00-15.30 Apteegi koolimajas
 • Mari Loit, Apteegis E 14.00-15.00 I korruse õpetajate tuba; Rüütlis T 14.45-15.30 väikeses õpetajate toas sekretäri kabineti kõrval
 • Tiina Lättemäe, N kl 14-15 9P klassiruumis
 • Mai-Liis Mäeväli, T kell 14.45-15.30 5.t klassis Rüütli koolimajas; K kell 13.50-14.30 1.p klassis, Apteegi koolimajas.
 • Kristin Oidsalu, E ja N kell 14.00-14.30 Apteegi I korruse õpetajate toas
 • Lee Raide, T 14:45-15:30 5.t klassis või selle kõrval õpetajate toas; N 14:30-15:30
 • Terje Rinne, T kell 15 Rüütli majas keeleõpetajate toas
 • Ahti Saares, R kell 14.00 Rüütli majas keeleõpetajate toas
 • Tiina Siedermann, E kell 15-16.30
 • Tähti Siinmaa, N kell 14.00 (1.t jaoks), N kell 15.00 1.t klassiruumis
 • Tuuli Urb, 2.P esmaspäeviti 13.00-13.45 Apteegi majaspõhikool eelneval kokkuleppel Rüütli majas
 • Anna-Kaisa Vita, E kell 15.45-16.30 Rüütli majas; K kell 14.00- 14.45 Apteegi majas
 • Lidia Uuselu, T kell 14.50 9.T klassis Rüütli majas
 • Egle Viilma,  T kell 15-15.45 ja K kell 14-14.45 Rüütli majas direktori kabinetis

NB! Ülejäänud õpetajate puhul toimuvad konsultatsioonid kokkuleppel.

Tervisenõukogu

 • Egle Viilma, nõukogu juhataja
 • psühholoog
 • Terje Rüütli, kooliõde

Kooliõde

Terje Rüütli, telefon 562 00147, terje.ruutli@kth.ee 
Vastuvõtuajad Rüütli tänava koolihoones III korrus tervishoiu kabinetis:
esmaspäeval, neljapäeval ja paaris kuupäevadel kolmapäeviti 8.00- 16.00


TALLINNA TOOMKOOLI SIHTASUTUS

Registrikood: 90010671
Kontakttelefon: 644 4140
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee
Postiaadress: Apteegi 3, 10146 Tallinn
Juriidiline aadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn
LHV Pank: IBAN EE447700771003070586
SEB Pank: IBAN EE681010220202964222 


Tallinna Toomkooli Sihtasutus on kooli pidajaks koos kõige sellega kaasnevaga. Sihtasutuse ülesandeks on vajalike tingimuste loomine Tallinna Toomkooli tegevuseks. 

Sealhulgas:

 • Tallinna Toomkooli arendamine ja vajalike ruumidega kindlustamine, sh vajadusel ja võimalusel ajaloolise Tallinna Toomkooli hoone (Toom-Kooli 11) koolihoonena kasutusele võtmine;
 • tingimuste loomine õppetöö korraldamiseks Tallinna Toomkoolis;
 • Tallinna Toomkooli kooli kui kristlikele väärtustele toetuva üldhariduskooli õppe- ja huvitegevuseks vajaliku kirjanduse, inventari ja muude vahendite soetamine;
 • tingimuste loomine Tallinna Toomkooli õpilastele huvitegevuse korraldamiseks ning personalile erialaseks enesetäiendamiseks;
 • majandustegevuse korraldamine ja arendamine Tallinna Toomkooli õppe- ja huvitegevuse toetamiseks;
 • Tallinna Toomkooli raamatukogu arendamine.

Juhatus

Egle Viilma, juhataja
E-post: egle.viilma@eelk.ee

Nõukogu

Urmas Viilma (esimees), urmas.viilma@eelk.ee
Marko Tiitus,
Riivo Sinijärv,
Vahur Glaase,
Ülle Rajasalu,
Olev Liivik,
Rene Paats
 Toomkooli usuõpetuse tund

ANNETA TALLINNA TOOMKOOLILE

Tallinna Toomkooli tegevust saab igaüks toetada omapoolse annetusega kooli arveldusarvele.

Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus 

LHV Pank:                                         IBAN EE447700771003070586

SEB Pank:                                          IBAN EE681010220202964222
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks”

Rahvusvahelisteks ülekanneteks vajalikud andmed:
IBAN: EE681010220202964222
Panga kood: BIC: EEUHEE2X
Panga aadress: SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn 15010

Korrespondeeriv pank: SEB Pank
Selgitusse märkida: “Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.

Toomkooli avamisega seotud annetajate ja toetajate pikk nimekiri on leitav Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koduleheküljelt  SIIT

NB! Kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab Maksu- ja Tolliamet järgmise aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu!