TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

19.12.2017
Jõulutöötoad Tallinna Toomkoolis
Täna toimusid meil koolis väga põnevad töötoad. Kokku oli neid kümme ja kõik möödusid nii hoogsalt, et pilti ei jõudnud tehagi. Siiski, siiski- muffini töötoast (Küpse, küpse...) mõned klõpsud saime. Meil olid väga vahvad õpilased! Suur tänu, armsad õpetajad, et võtsite "midagi teistmoodi" teha!

13.12.2017
Sada päeva õpetajana
“Alustavat õpetajat toetav kool” on teinud kena ettepaneku tunnustada ja märgata koolis sel aastal alustanud õpetajaid. Sel puhul kutsusin täna ka meie “uued” kokku, et neid tänada ja julgustada. Lisaks pidukõnedele saime rääkida ka rõõmudest ja muredest. Tänutunne on vastastikune ja see viib edasi! Üritus, mis loodetavasti kasvab meie kooli traditsiooniks, kandis nime “100 päeva õpetajana”.

22.11.2017
Tallinna Toomkooli lastevanemate ja õpetajate ühisseminar
Tänane koolipere seminar oli inspireeriv, innukas, lootusrikas ja loov! Koos edasi, Jumala abiga! Sissejuhatavad sõnad ütles peapiiskop Urmas Viilma. Peaesineja oli prof Mati Heidmets. Ürituse peakorraldajad olid Peep Mühls, Heiki Haljasorg ja Marko Rillo. Tutvustati Tallinna Toomkooli rahulolu-uuringut, kus nii lapsevanemad kui ka õpetajad on Tallinna Toomkooliga üldiselt väga rahul. Samas oli seminar ka hea võimalus arutada, kuidas paremini Tallinna Toomkooli edasi arendada.

TABEL 1. Lastevanemate rahulolu Tallinna Toomkooli õpetamise tasemega

31.10.2017
Reformatsioon 500
Tänasel reformatsiooniaastapäeval näitasid oma teadmisi kuuendate ja seitsmendate klasside võistkonnad. Kõik olid väga nutikad ja tulemused tasavägised. Aitäh, Saara, Õnne-Mary, Liisa, Birgitta-Simi, Aleksander, Domenik, Albert ja Erik.


25.10.2017
Ettekanded kahest nimekast Tallinna Toomkooli vilistlasest

Sügisesel koolivaheajal kõneldi Tallinna Toomkoolis selle haridusasutuse kahest väljapaistvast vilistla
sest. Endine teede- ja sideminister ning Riigikogu liige Kalev Kukk tutvustas Ragnar Nurkset, pikka aega Rahvasteliidu juures töötanud ning riikide maksebilansside tasakaalustamise küsimustega tegelenud rahvusvahelisel tasemel väljapaistvat majandustegelast. Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa tegi ettekande Eduard Ahrensist ja tutvustas talle Kuusallu mälestusmärgi püstitamist. Nii Milton Friedmani kaaluga Ragnar Nurkse kui eesti riigikeele rajaja Eduard Ahrens on sarnased ühes - olles oma elutööga sisuliselt maailmamuutjad, on nende isikud teenimatult vähe tuntud. 24. oktoobri koolitus aitas seda puudujääki taas veidi mahendada.

20.10.2017
Tallinna Toomkooli õppealajuhataja Heiki Haljasorg sai filosoofiadoktoriks kasvatusteaduste alal
16. oktoobril kaitses Tallinna Ülikoolis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi doktorant Heiki Haljasorg kasvatusteaduste erialal doktoritööd "Ajaloo õppeaine eesti õppekeelega üldhariduskoolide õpetamise plaanis, õppekavades ja aineprogrammides 1874-2016. Ajaloolis-analüütiline käsitlus” . Doktoritööd juhendas PhD Urve Läänemets. Oponendid olid Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov ning Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Tiia Rüütmann. Heiki Haljasoru doktoriks promoveerimine toimus 20. oktoobril 2017.

05.10.2017
Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma valiti Tallinna aasta haridusjuhiks
Täna toimus õpetajate päeva puhul Tallinna raekojas parimate haridusjuhtide ja õpetajate vastuvõtt. Tallinna 2017 aasta haridusjuhiks valiti Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma. Ta on Tallinna Toomkooli üks taasasutajatest ning on teinud sellest ühe Eesti parima kooli. Palju õnne!

05.10.2017
Ilmus raamat Tallinna Toomkooli vilistlase Ragnar Nurkse tekstidest

Täna toimus Eesti Panga muuseumis raamatu "Meie mees Rahvasteliidus: Ragnar Nurkse" esitlus, millesse on kogutud Tallinna Toomkooli vilistlase Ragnar Nurkse tähtsamad majandusalased tekstid. Raamatu koostajateks on Kalev ja Kalle Kukk. Raamatu esitlused viibisid teiste seas Eesti president Kersti Kaljulaid, Eesti Panga Nõukogu esimees ja endine peaminister Mart Laar, Eesti Panga president Ardo Hansson ning Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson. Ragnar Nurkse töötas pikka aega Rahvasteliidu juures ning tegeles rahvusvahelise rahandustasakaalu, sh riikide maksebilansside tasakaalustamise küsimustele. Võib öelda, et tema ideed on väga sarnased monetaristlikule rahandusteooriale, mille silmapaistvaim esindaja on Milton Friedman. Raamatu autor on lubanud Ragnar Nurksest tulevikus rääkida ka Tallinna Toomkooli lastevanematele ja õpetajatele. Raamat ilmus "Eesti mõtteloo sarjas".

15.09.2017
Toomkooli õpilased Tallinna raekojas
15.septembril 2017 külastasid 2.p ja 2.t klassi õpilased Tallinna raekoda ehk endist linnavalituse hoonet.  Õppekäigu raames jalutati kodanikesaalis ja raesaalis ning imetleti 17. sajandil Johann Akeni loodud kaheksat lünettmaali: "Saalomoni kohus", "Kristus Pilaatuse ees", "Seeba kuninganna Saalomoni ees", "Kristus teenarirahaga", "Herodia Ristija Johannese peaga", "Simson ja Deliila", "Susanna kohtu ees" ning "Kristus ja abielurikkuja naine". Lisaks vaadati piltvaipa kuningas Saalomoni elust ja ladinakeelset teksti raesaali ukse kohal ning uudistati raepinke. Nende pinkide otstel on reljeefid, mis räägivad meile Simsoni võitlusest lõviga, rüütel Tristani armastusest kuninganna Isolde vastu, Aristotelesest ja Phyllisest - lugu, kuidas Aleksander Suurde armunud orjatar sundis õpetlast Aristotelest kavalusega oma õigust tunnistama. Ühel raepingil on võimalik leida ka Maarja roos.

Lünettmaal raesaalis "Seeba kuninganna Saalomoni ees".

08.09.2017
Palverännak Neitsi Maarja sünnipäeval
8.septembril tähistatakse Neitsi Maarja sünnipäeva, mida tuntakse rahvakalendris ussimaarjapäeva ehk usside magamise päeva nime all. Ühtlasi tähistakse samal päeval Tallinna Toomkooli taastamise päeva.
Seekord toimus kaks palverännakut. Ühes osalesid ainult Tallinna Toomkooli õpetajad ja õpilased, teises osalesid Kaarli Kooli, Tallinna Toomkooli, Püha Miikaeli Kooli ja Püha Johannese Kooli õpetajad ja õpilased. Esimesel palverännakul olid peatused "Spes mea Christus" ehk "Kristus on minu lootus" maja juures Saiakangis, Pühavaimu kirikus, Niguliste kiriku juures, Taani kuninga aias, kahe ajaloolise Tallinna Toomkooli maja juures ja toomkirikus. Teisel palverännakul olid peatused Harju mäel, Kaarli kirikus ja Hirvepargis.


01.09.2017
Kooliaasta algus ja Rüütli tänava põhikooli maja õnnistamine
Taasavatud Tallinna Toomkooli seitsmes õppeaasta algas Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus palvus-aktusega, kus esimeste klasside tüdrukud ja poisid võtsid oma esimestelt õpetajatelt Tähti Siinmaalt ja Mai-Liis Mäeväljalt vastu aabitsa ning koolikaplan Arho Tuhkrult lastepiibli. Direktor Egle Viilma pidas südamliku kõne ning saksakeelse tervituse edastas Dr. Renata von Maydell, kelle vanaisa õppis Tallinna Toomkoolis enne kooli sulgemist 1939. aastal. Pärast õpetajate laulu ja laste kooliteele õnnistamist suundus kogu koolipere lipu järel Toompealt all-linna oma koolimajadesse. 1-3. klassid jätkavad õppetööd Apteegi tänava majas, kuid 4-7. klassid uues Rüütli tänava majas, mille peapiiskop Urmas Viilma ka koolihoonena sisse õnnistas. Vastõnnistatud koolimajja tõid reformatsiooni 500. aastapäeval omapoolse kingi, Martin Lutheri pildi, Apteegi maja naabrid Püha Vaimu kogudusest. Eesti Piibliseltsi poolt on kõik seitse aastat järjest olnud õpilastele kingiks lastepiiblid ning seltsi peasekretär Jaan Bärenson lisas kingina kooli arhiivi Wanradt-Koelli katekismuse katkest faksiimiletrükis lehe. Päev oli kaunis ja koolipere suur ja sõbralik, mahtudes veel tervenisti toomkirikusse ja külg-külje kõrvale ka Rüütli tänava maja aulasse. Suur tänu ka Tallinna Toomkooli kodukogudusele, kes võttis enda kanda kogu koolipere pidupäevatortide kulu. Soola-leiva tõid lauale uue maja õnnistamise puhul lapsevanemad. Haridus on ime ja see, et saame Eestis kristlikes,
sealhulgas luterlikes koolides lapsi õpetada on samuti suur ime. Tänu olgu Jumalale!

Peapiiskop Urmas Viilma õnnistab Tallinna Toomkooli Rüütli tänava koolimaja

11.08.2017
Tallinna Toomkooli vilistlane Eduard Ahrens sai ausamba
10. augustil 2017 toimus eesti uue kirjaviisi looja ja Kuusalu kirikuõpetaja Eduard Ahrensi ausamba avamine. Hommkul toimus kõigepealt mälestushetk Vabadussõja mälestussamba juures. Seejärel toimus vana pastoraadi ees jumalateenistus, kus teenisid kaasa peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe ja kirikuõpetaja Jaanus Jalakas. Keskpäeval toimus Eduard Ahrensi mälestusmärgi avamine. Loeti ette suurannetajate nimed. Sõnavõttudega esinesid Sulev Valdmaa, Aivar Simson, Paul Mänd, Urmas Viilma, Arnold Rüütel, Mati Hint, Martin Noorkõiv ja Urmas Kirtsi. Kõnekoosolekut juhatas Heiki Haljasorg. Esines Rotalia meeskoor. Kõlasid Eesti hümn, laulud "Isamaa", "Ärkamise aeg" ja "Me mõtted on priid". Avamise järel toimusid eine ja vaba suhtlus Kuusalu kiriku aias ning Eduard Ahrensile pühendatud konverents Kuusalu kiriku aias, mille kaaskorraldajad olid Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts ja Õpetatud Eesti selts. Õhtul oli kaunis kontsert Kuusalu kirikus, kus sopran Maria Valdmaa ja organist Saale Fischer haamerklaveril esitasid Ahrensi kaasaegsete Eesti taustaga baltisaksa heliloojate laule. Eduard Eduard Ahrensi ausamba tegemine algataja oli Laurentsiuse Selts ja eriti selle esimees Sulev Valdmaa. Kohal viibisid ka Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma (talle kingiti ka lillekimp), õpetaja Mai-Liis Mäeväli, lapsevanem ja suurannetaja Indrek Laul, lapsevanem Iris Metsmägi ning mitmed Tallinna Toomkooli õpilased. Tallinna Toomkooli nimi sai jäädvustatud ka Eduard Ahrensi ausamba tänutahvlil.
Tallinna Toomkooli õpilased koos presidendipaariga Eduard Ahrensi ausamba ees27.07.2017
Peapiiskop Urmas Viilma kasutab tipptehnikat ja peab Facebooki paastu

27.07.2017 ilmus blogis www.geenius.ee intervjuu EELK peapiiskop Urmas Viilmaga.
Oma sülearvutina on ta seitse aastat kasutanud Apple MacBook Air'i ja nutitelefonina Apple iPhone 7 Plus'i. Peapiiskop ütles, et ta kasutab ka kahte erinevat iPad’i ning Apple Watch’i, et sünkroniseerida oma dokumente ja fotosid ja tagada igast seadmest operatiivne ligipääs. iPad’i kasutab ta  kõnede, jutluste ja ettekannete ettekandmiseks. Talle ei meeldi paber ja ta püüab tegutseda paberivabalt. Ametist tulenevalt on talle vajalikud Piibli ja kirikukalendri äpid Piibel.net ja Kalender.net. Asendamatud äpid on talle Pages, Notes, iCloud, Calendar, et kõik tekstid ja dokumendid oleks kättesaadavad igast seadmest ning kalender sünkroniseeritud ja ligipääsetav. E-raamatuid loeb ta iBooks’i, samuti on olulised e-kirjavahetuse, pankade, lennufirmade äpid. Uudistega on ta kursis päevalehtede ja on-line meediakanalite äppide kaudu. Loomulikult teeb Facebooki äpp postitamise operatiivsemaks. Kevadise paastu ajal püüdis ta säästa teisi ja ka ennast postitustest ja pidas seitse nädalat Facebooki paastu. Ta ei avanud 49 päeva jooksul kordagi Facebooki.
Allikas: www.geenius.ee

16.07.2017
Toomkooli Oskar Altrov võitis Eesti purjetmise meistrivõitlustel I koha oma vanuseklassis
Tallinna Merepäevade raames toimus 14.-16. juulini purjetamise Eesti
meistrivõistluste sarja 3-päevane etapp kahepaatidele „Tallinn Race“. RS
Feva paadiklassis purjetasid oma vanuseklassis (U14) parimaks Tallinna
Toomkooli 6. klassi poiss Oskar Altrov koos paarimees Risten Reintamiga
(mõlemad treenivad Rein Ottosoni Purjespordikoolis).

09.06.2017
Meeleolukas kooliaasta lõppAnna-Kaisa Vita fotod, 2017

Suured tänud Anne Raistele ja Egle Viilmale vahva päeva eest!

31.05.2017
Toomkool sai tähtajatu tegevusloa I ja II kooliastmes
Äsja saabus meile haridus ja teadusministeeriumist rõõmusõnum, kus kinnitati tähtajatu tegevusluba Toomkoolile I ja II kooliastmes, ning tähtajaline tegevusluba III kooliastmele. Tänud Taevaisale!
28.05.2017
EELK koostöömedali ka Bernd Baron von Maydellile
Eile tunnustas EELK peapiiskop mitmeid tublisid kiriku kaastöölisi. Teiste seas sai EELK koostöömedali ka Bernd Baron von Maydell, kes on Tallinna Toomkooli läbi aastate toetanud väga palju. Just tänu tema toele oleme saanud koolile osta digiklaveri, õmblusmasinad ja arvutid õpilastele. Tänud!


23.05.2017
Läkitus uutele õpilastele
Et esimesse klassi tulijatel oleks tunne, et nad on oodatud ja kooliperre vastu võetud, saavad nad 1. septembril klassijuhatajalt neile adresseeritud tervituskirja, mille on kokku pannud praeguse 1. ja 5. klassi lapsed paaristöö tulemusel. Kirja pandi nii soovitusi kui ka toredaid muljeid kirjutajate endi senisest kooliteest. Kirjad ja ümbrikud kaunistati vastavalt tegijate omavahelisele kokkuleppele ja nägemusele ning ootavad nüüd oma aega, et tarkusepäeval koolipere uusi liikmeid rõõmustada. Õpilasi aitasid nõu ja jõuga 1. ja 5. klassi juhatajad. Idee autor oli Reet Klettenberg.

17.05.2017
Urmas Viilma valmiti Luterliku Maailmaliidu asepresidendiks

Windhoekis, Namiibias kuus päeva kestnud Luterliku Maailmaliidu täiskogu istungil valiti järgmiseks 6-aastaseks perioodiks liidu järgmiseks presidendiks Nigeeria luteri kiriku peapiiskop Musa Panti Filibus. Lisaks valiti liidule 48-liikmeline nõukogu, mis oma kolmapäeval toimunud esimesel istungil valis osaduskonnale seitse piirkondlikku asepresidenti. Ida-Euroopa piirkonna asepresidendiks valiti EELKpeapiiskop Urmas Viilma.


11.05.2017
Jooksuga koguti annetusi nende laste taastusraviks, kes ise liikuda ei saa
Ligi 12 000 noorele, kes täna üle Eesti jooksid, aitasid koguda annetusi nende laste taastusraviks, kes ise liikuda ei saa. Ürituse patroon oli Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. President Kersti Kaljulaidi sissekande juures olevatelt piltidelt võib terane silm üles leida nii mõnegi Tallinna Toomkooli viiendate klasside õpilase. Aitäh õpetaja Reet Klettenberg ja õpetaja Marget Kulo, et viisite viiendikud head tegema!

02.05.2017
Tallinna Toomkool sai rendile uue maja vanalinnas
Mõista, mõista, kus me oleme? Vihje: Toomkooli II ja III kooliaste saab seda saali uuest õppeaastast väga tihti kasutada. Tänu Taevaisale, kes jätkuvalt meie palveid kuulda võtab!


25.04.2017
Teine koht õpioskuste olümpiaadil

Meie 5.-6. klassi võistkond osales reedel, 21. aprillil ülelinnalisel õpioskuste võistlusel „OSKAN ÕPPIDA“ esimest korda ja pälvis teise koha. Õpilased said väärtusliku kogemuse ja kogesid võidurõõmu. Võistluse korraldas Tallinna Kunstigümnaasium, mis pakkus õpilastele ülesandeid erinevatest õppeainetest (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, kunst ja muusika), mis olid enamasti lõimitud ning võimaldasid õpilastel oma loovust, nutikust, meeskonnatööd, õpi- ja digioskusi demonstreerida. Meie võistkonda kuulusid Albert (5P), Saara (5T), Henri (6P), Liisa Maria (6T). Suur tänu õpilastele, nende lapsevanematele ja kõigile õpetajatele toetuse ja tarkuse eest!

31.03.2017
Eesti Teaduste Akadeemias toimus hariduskonverents

31.märtsil 2017 toimus Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverents koostöös Siseministeeriumiga pealkirjaga: "Milline on hea haridus?" ja mille alapealkiri oli "Milline on hea haridus ja hea kasvatus kodus, lasteaias, koolis, meedias, kirikus, teatris ja ülikoolis?" Konverents toimus kell 9.00-9.30 Toomkirikus ning kell 10.00-16.00 Eesti Teaduste Akadeemias.

Toomkirikus teenisid kaasa piiskop Tiit Salumäe ja Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ning kõnet pidasid EKN-i asepresident, peapiiskop emeeritus Andres Põder, Siseministeeriumi Usuasjade Osakonna juhataja Ilmo Au ja Arho Tuhkru.

Eesti Teaduste Akadeemias pidas peaettekande Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann teemal "Haridus kui (eesti) kultuuri funktsioon". Toimus 7 paneeldiskussiooni ja lisaks oli veel üks ettekanne. Paneeldiskussioonide teemad olid "Hea haridus ja hea kasvatus ja kaplanite roll" (paneeldiskussiooni juhtis Arho Tuhkru; vestluses osalesid Jaak Aus, Triin Käpp ja Katrin Keso-Vares), "Hea haridus ja hea kasvatus ning meedia roll." (paneeldiskussiooni juhtis Heiki Haljasorg; vestluses osalesid Helle Aan,Janek Mäggi, Mare Pihlak ja Indrek Treufeldt), "Hea haridus ülikoolides ja kõrgkoolides" (paneeldiskussiooni juhtis Marko Tiitus; vestluses osalesid Siimon Haamer, Arne Hiob, Urve Läänemets, Mattias Palli, Ove Sander ja Meeli Tankler), "Hea haridus ja hea kasvatus koolis" (paneeldiskussiooni juhtis Signe Aus; vestluses osalesid Helve Lokk, Kersti Nigesen, Tarvo Siilaberg, Liivika Simmul ja Egle Viilma), "Hea haridus ja hea kasvatus lasteaias" (paneeldiskussiooni juhtis Külvi Teder; vestluses osalesid Triinu Lüüde, Kairi Sepp, Anne Haagen, Anneli Virves ja Heidi Sarap), "Hea haridus ja hea kasvatus kirikus" (paneeldiskussiooni juhtis Lauri Koogas; vestlusringis osalesid Lemme Aulis, isa Igor Gavrilchik, Mervi Kalmus, Veljo Kaptein, Mai-Liis Mäeväli ja Rutti Proosa) ja "Hea haridus ja hea kasvatus teatris". (vestlesid Heiki Haljasorg ja Lembit Peterson). Ettekande teemal "Hea haridus ja hea kasvatus kodus" pidas  Liivika Simmul.

Konverentsil osales 129 inimest, mistõttu kõik kohad Eesti Teaduste Akadeemias olid täis ning tuli tuua lisatoole. Ürituse peakorraldaja oli Heiki Haljasorg.  Ürituse kauni plakati kujundas ja tegi Merike Rehepapp.30.03.2017
Toomkooli 1.P klassi õpilased Iiri saatkonnas
Täna käisid Tallinna Toomkool 1.P klassi õpilased Iiri saatkonnas Tallinnas Toompeal. Poisse ja klassijuhatajat võttis vastu suursaadik, Tema Ekstsellents Frank Flood ja saatkonna sekretär Liina Saan. Pärast saatkonna maja ja konsulaarosakonnaga tutvumist esitas tutvustas suursaadik Frank Flood õpilastele Iirimaad ning esitas Iirimaa kohta küsimusi. Iga õige vastuse eest said poisid auhinna, milleks oli Eesti-Iiri lipumärk. Kohtumise lõpus kinkis suursaadik poistele Iirimaa teemalise raamatu, mida jäi kaunistama Iirimaa suursaadiku autogramm. Kiita tuleks poistest eriti Justust, kes teadis Iiri jalgpallurit Robbie Keane’i. Lihtne oli Michaelil, sest sellel nädalal käis Eestis Iirimaa põllumajandusminister Michael Creed. Lisaks on veel Iirimaa presidendi nimi Michael, täpsemalt Michael D. Higgins. Iirimaa kaitsepühak on Püha Patrick, kelle sümbol on ristikhein, püha kolmainsuse sümbol.


03.02.2017
Tulemas on hariduskonverents teemal: "Mis on hea haridus?"
Täpsem info siit. Kauni plakati kujundas ja tegi Merike Rehepapp.

12.02.2017
Kirikuõpetaja Patrik Göransson sai presidendilt aumärgi
President Kersti Kaljulaidilt aumärgi saanud rootslasest kirikuõpetaja Patrik Göransson on veendunud, et Eesti tõelised kangelased on talupidajad ning monarhiat võiks võtta kui investeeringut tulevikku.«Tuleb alati olla väga tänulik, kui keegi paneb tähele, mida on tehtud, ja et ka meie ajal on asjad, mida ei saa osta ega endale nõuda,» ütles täna president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe V klassi aumärgi saanud Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse kirikuõpetaja Patrik Göransson ajalehes Postimees. Palju õnne Patrikule, kes on ka Tallinna Toomkoolis palvusi pidanud ning olnud korduvalt saatjaks õpilaste õppekäikudel.


31.01.2017
Võõrkeele nädal
Meie koolis oli võõrkeele nädal. Täna külastas meie noorimaid õpilasi endine Los Angelese profikorvpallur Chris Moore, kes nüüd elab ja töötab Eestis ning korraldab Spordiklubis Sparta lastele linnalaagreid. Lapsed said proovile panna oma inglise keele oskuse ning arutada nii spordi kui muude põnevate teemade üle. Aitäh ema Margitile põneva pakkumise eest!
Bildresultat fr korvpall


18.01.2017
Kohtumine haridusministriga
Täna kohtusid Eesti Kristlike Erakoolide Liidu juhatus ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajad haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga. Üheskoos arutati erakoolide senise rahastamissüsteemi üle ja püüti leida lahendusi tuleviku tarvis. Teemasid oli ka teisi: religiooniõpetuse õpetamine munitsipaalkoolides, õpetajakoolitus, alusharidus jne. Täname haridusministrit, kes näeb kristlikke koole tänase koolivõrgu osana ja partnerina, selle kahetunnise konstruktiivse kohtumise eest!
(Foto: U. Viilma)16.01.2017

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi 2017/2018 õa

Anname teada, et Tallinna Toomkoolis, VHK Põhikoolis ja Püha Miikaeli Koolis toimub ühine tutvusuuring. Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Tutvusuuringu kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta osaleda meie üsna suure õppekoormusega koolitöös.

Tallinna Toomkooli või Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:
Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule/katsetele toimub 9.-19.jaanuar VHK gümnaasiumi maja valvelauas, aadressil Vene 22 kella 8.00-18.30.
Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4cm.