TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Lepingu lisa 2017/2018 õppeaastaks

2017/2018 õppeaastal sõlmitakse lapsevanema ja kooli vaheline lepingu lisa digitaalselt. Lepingu lisa tingimuste täpsustamiseks peab lapsevanem täitma vastava ankeedi ja saatma kodulehe kaudu kooli juhtkonnale. Kooli kantselei valmistab ette lepingu lisa, mis Kooli pidaja poolt digitaalselt allkirjastatakse ja saadetakse e-posti teel ankeedi täitnud lapsevanemale. Lapsevanem lisab digitaalselt oma allkirja ja saadab selle kooli aadressil tagasi. Kui koolis õpib ühest perest mitu last, tuleb ankeet täita iga lapse kohta eraldi.
Tallinna Toomkooli SA ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu lisa 2017/2018 õppeaastaks


Email again:
Valige, millises klassis laps 2017/2018 õppeaastal õpib
Valige õppemaksu suurus 2017/20178õppeaastaks (12 kuud)
Soovin tasuda arvet
Ankeedi andmete alusel valmistatakse ette lepingu lisa ja saadetakse lapsevanemale allkirjastamiseks. Vajadusel võetakse lapsevanemaga ühendust