TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õpilaste vastuvõtt Tallinna Toomkooli 1. klassi 2017. aastal

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2017/2018 õa

Anname teada, et Tallinna Toomkoolis, VHK Põhikoolis ja Püha Miikaeli Koolis toimub ühine tutvusuuring. Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Tutvusuuringu kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta osaleda meie üsna suure õppekoormusega koolitöös.

Tallinna Toomkooli või Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:

Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule/katsetele toimub 9.-19.jaanuar VHK gümnaasiumi maja valvelauas,  aadressil Vene 22 kella 8.00-18.30.

Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4cm

Täpsem info ja avakava pannakse kodulehele üles hiljemalt 9.jaanuaril.

Toomkooli eelkoolis osalevatele lastevanematele jagatakse infot eelkooli päevadel alates 9.jaanuarist.