Tallinna Toomkooli tegevust saab igaüks toetada omapoolse annetusega 

Tallinna Toomkool on avamisest alates olnud kasvav kool. See tähendab igal aastal täiendavate klassiruumide leidmist, üürimist, remontimist ja sisustamist. Igal uuel klassil on vaja õppevahendeid ja aineklassid vajavad ainele vastavalt sisustamist. Meil on olnud palju toetajaid, kellele oleme südamest tänulikud! Meil on ka püsiannetajaid!
Jumal õnnistagu heldet andjat!


Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus
SEB Pank IBAN EE681010220202964222
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.

Rahvusvahelisteks ülekanneteks vajalikud andmed:

Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus
SEB Pank IBAN EE681010220202964222
Panga kood: BIC: EEUHEE2X
Panga aadress: SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn 15010
Korrespondeeriv pank: SEB Pank
Selgitusse märkida: “Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.NB! Kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab Maksu- ja Tolliamet järgmise aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu!

Tallinna Toomkooli põhikooli hoone Rüütli tänaval

Tallinna Toomkooli Rüütli tänava hoone Tallinna Vanalinnas, mille remondiks, aineklasside rajamiseks ja sisustamiseks on kooli kasvamisel vaja jätkuvalt vahendeidTallinna Toomkooli algklasside Apteegi tänava maja avamine ja remont sai teoks tänu annetajate heldusele ja välismaa sõprade toele. Endiselt vajavad restaureerimist söögisaal ja kabel, rajamist turvaline ja kaunis hoov koos puhkenurga ja rattahoidjaga.