TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

TALLINNA TOOMKOOL

Üldtelefon koolimajades648 4881
E-posttallinna.toomkool@eelk.ee
Aadress
1.-4.klasside maja: Apteegi 3, 10146 Tallinn
5.-9.klasside maja: Rüütli 4, 10130 Tallinn

Juhtkond ja tugipersonal 

Egle Viilma, direktor, egle.viilma@eelk.ee
Heiki Haljasorg, põhikooli õppealajuhataja, heiki.haljasorg@eelk.ee
Kaisa Marran, algkooli õppealajuhataja kt; eelkooli juhataja, kaisa.marran@eelk.ee
Vilja Kutsar, assistent, tallinna.toomkool@eelk.ee 
Ingrid Soans, raamatupidaja, ingrid.soans@eelk.ee
Arho Tuhkru, kaplan, arho.tuhkru@eelk.ee 
Mari Heina, psühholoog, mari.heina@eelk.ee
Merje Schultz ja Marge Merdenson, perenaised

Kolleegium

Arho Tuhkru, Toomkoguduse õpetaja, kolleegiumi esimees ameti poolest, arho.tuhkru@eelk.ee 
Egle Viilma, direktor, kolleegiumi liige ameti poolest
Veljo Kaptein, lapsevanemate esindaja
Birgit Keerd-Leppik, lastevanemate esindaja
Silja Martin, lastevanemate esindaja
Heiki Haljasorg, õpetajate esindaja
Kaisa Marran, õpetajate esindaja
Jüri Ehasalu, Kooli pidaja esindaja
Riivo Sinijärv, Kooli pidaja esindaja

Kolleegiumi koosseis kinnitatud Tallinna Toomkooli SA poolt 10.10.2019.

ÕpetajadKonsultatsioonide ajad (enne kokkusaamist tuleb registreeruda õpetaja juures)

 • Heiki Haljasorg,  R kell 15.00-15.45 Rüütli õppealajuhataja kabinetis
 • Lidia Uuselu,  R kell 15. 00 - 15.45 matemaatikaklassis 
 • Egle Viilma,  T kell 14-14.45 ja 14-14.45 direktori kabinetis.
 • Tähti Siinmaa,  N 14.00-14.45, 4.p klassiruumis
 • Tiina Siedermann,  E kell 15-16.30 loodusõpetuse klassis
 • Tuuli Urb, E kell 15.00 tööõpetuse klassis; R 12.05 1.p klassiruumis  
 • Marget Kulo,  E kell 14 3.t klassiruumis; põhikool kokkuleppel
 • Lee Raide,  K kell 15.45-16.30, füüsika-keemia klassis
 • Kaisa Marran,   K kell 14.00 1.k õpetajate toas
 • Reet Klettenberg,  K 14.45-15.30 1.t klassiruumis;  põhikool kokkuleppel
 • Olga Izmailova,  N 15.00 7.p klassis
 • Kristiina Hermann,  R kell 14.00 3.p klassiruumis;  põhikool kokkuleppel
 • Aet Hintsov,  K kell 14.00-14.45 2.t klassiruum  
 • Tiiu Allikmaa,  K kell 15.50-16.35 loodusõpetuse klassis
 • Anna-Kaisa Vita, E kell 15.00-16.00 Rüütli kunstiklass, T kell 15.00-16.00 Apteegi 1.k õpetajate tuba
 • Mai-Liis Mäeväli,  T kell 14 5.p Rüütlis, K kell 14 Apteegi 4.t klassis, R kell 14 5.t Rüütlis
 • Kadri Liimal,  E kell 14.00-14.30 2.p klassiruumis, kolmapäeval 13.00-14.00 2. p klassiruumis

NB! Ülejäänud õpetajate puhul toimuvad konsultatsioonid kokkuleppel.

Tervisenõukogu

 • Egle Viilma, nõukogu juhataja
 • Mari Heina, psühholoog
 • Terje Rüütli, kooliõde

Kooliõde

Terje Rüütli, telefon 562 00147, terje.ruutli@kth.ee 
Vastuvõtuajad Rüütli tänava koolihoones III korrus tervishoiu kabinetis:
E ja N kell 8.00 - 16.00
Paariskuupäevadel K kell 8.30. - 16.00


TALLINNA TOOMKOOLI SIHTASUTUS

Registrikood: 90010671
Kontakttelefon: 644 4140
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee
Postiaadress: Apteegi 3, 10146 Tallinn
Juriidiline aadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn
LHV Pank: IBAN EE447700771003070586
SEB Pank: IBAN EE681010220202964222 


Tallinna Toomkooli Sihtasutus on kooli pidajaks koos kõige sellega kaasnevaga. Sihtasutuse ülesandeks on vajalike tingimuste loomine Tallinna Toomkooli tegevuseks. 

Sealhulgas:

 • Tallinna Toomkooli arendamine ja vajalike ruumidega kindlustamine, sh vajadusel ja võimalusel ajaloolise Tallinna Toomkooli hoone (Toom-Kooli 11) koolihoonena kasutusele võtmine;
 • tingimuste loomine õppetöö korraldamiseks Tallinna Toomkoolis;
 • Tallinna Toomkooli kooli kui kristlikele väärtustele toetuva üldhariduskooli õppe- ja huvitegevuseks vajaliku kirjanduse, inventari ja muude vahendite soetamine;
 • tingimuste loomine Tallinna Toomkooli õpilastele huvitegevuse korraldamiseks ning personalile erialaseks enesetäiendamiseks;
 • majandustegevuse korraldamine ja arendamine Tallinna Toomkooli õppe- ja huvitegevuse toetamiseks;
 • Tallinna Toomkooli raamatukogu arendamine.

Juhatus

Egle Viilma, juhataja
E-post: egle.viilma@eelk.ee

Nõukogu

Urmas Viilma (esimees), urmas.viilma@eelk.ee
Marko Tiitus 
Indrek Treufeldt 
Jüri Ehasalu
Olev Liivik
Kersti Nigesen
Hannes Võrno Toomkooli usuõpetuse tund

ANNETA TALLINNA TOOMKOOLILE

Tallinna Toomkooli tegevust saab igaüks toetada omapoolse annetusega kooli arveldusarvele.

Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus 

LHV Pank:                                         IBAN EE447700771003070586

SEB Pank:                                          IBAN EE681010220202964222
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks”

Rahvusvahelisteks ülekanneteks vajalikud andmed:
IBAN: EE681010220202964222
Panga kood: BIC: EEUHEE2X
Panga aadress: SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn 15010

Korrespondeeriv pank: SEB Pank
Selgitusse märkida: “Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.

Toomkooli avamisega seotud annetajate ja toetajate pikk nimekiri on leitav Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koduleheküljelt  SIIT

NB! Kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab Maksu- ja Tolliamet järgmise aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu!