Direktori käskkirjaga kinnitatud "IT strateegiat 2017-2021" saab lugeda siit.